Категория: Услуги

Категория, която ще съдържа статиите влизащи в Услуги секцията на сайта.

Правно събиране на вземания

services-3

Разполагаме с екип от специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в сферата на гражданския процес и изпълнителното производство…

Изкупуване и събиране на вземания

services-2

Приоритет в нашата работа са: коректност, професионалното отношение, запазване на репутацията, както на доскорошния кредитор, така и тази на задълженото лице…

Търговия на дългове

services-1

Услугата се предлага чрез разработената от SIS Контрол платформа за търговия на дългове www.Cesia.bg. Търговията се извършва чрез търгови сесии…