• изкупуване и събиране на вземания

  consult
 • правно събиране на вземания

  res1
 • ПРЕДОГОВАРЯНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ФИРМЕНИ КРЕДИТИ

  cubes
 • Търговия на дългове

  financial-data

СИС Контрол ООД


SIS Контрол е дружество, създадено през 2012 г.,  специализирано в дейността по изкупуване и събиране на вземания, консултации по междуфирмена задлъжнялост, управление на кредитния и финансов риск на бизнеса и търговия на дългове.

SIS КОНТРОЛ  е асоцииран член на Асоциация на колекторските агенции в България и има регистрация като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

Принципите, от които се водим в работата си:

Възнаграждението се формира на база комисион, който е процент от действително събраната сума, т.е. само и единствено ако компанията събере вземането, ще получи договорен процент от него като заплащане.

Събираме дължимите суми единствено по банкова сметка на възложителя си.

Конфиденциалност на предоставените лични данни за клиентите – длъжници – съгласно Закона за защита на лични данни.

При извършване на дейността си, се стремим максимално да запазим репутацията на своите клиенти чрез използване на етични методи за работа

Целта на нашите услуги е:

 • Екипът на SIS Контрол обединява млади и мотивирани специалисти, желаещи да променят конвенционалната представа за събирането на вземания
 • Ние се отнасяме отговорно към всеки клиент и с проблема, с който се обръща към нас, като се стремим към пълното му разрешаване.
 • Нашата мисия е да бъдем в помощ на своите клиенти, като заедно намираме най-добрите финансови решения, съобразени с конкретната ситуация и кратки срокове за погасяване на задълженията.
 • Правен отдел, предлагащ качествена правна услуга на нашите клиенти, с което постигаме процесуална бързина и ефективност

 • Ние помагаме на хората в затруднено финансово положение да погасят  в срок своите задължения и да спестят излишни разходи в бъдеще. Преговаряме както от името на наши партньори, така и за изкупени от нашата компания вземания. И в двата варианта, ние предоставяме различни възможности за погасяване на задълженията и насърчаваме клиентите си да се възползват от алтернативите, които предлагаме.
 • Агентска мрежа на територията на цялата страна, която осигурява бързина и качество в процеса на работа.


Услуги


Консултация по преструктуриране или предоговаряне на фирмени
кредити или кредити, обезпечени с ипотека.

services-1

Търговия на дългове


Услугата се предлага чрез разработената от SIS Контрол платформа за търговия на дългове www.Cesia.bg. Търговията се извършва чрез търгови сесии…

Прочети повече...

services-2

Изкупуване и събиране на вземания


Приоритет в нашата работа са: коректност, професионалното отношение, запазване на репутацията, както на доскорошния кредитор, така и тази на задълженото лице…

Прочети повече...

services-3

Правно събиране на вземания


Разполагаме с екип от специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в сферата на гражданския процес и изпълнителното производство…

Прочети повече...

services-4

Преструктуриране на кредити и междуфирмена задлъжнялост


Договарянето на условия, които позволяват редовното обслужване на кредитните експозиции на фирмите е жизненоважно за съществуването на дадена фирма…

Прочети повече...

Партньори


Запознайте се с фирмите
във Финансова група СИС

Изпратете запитване към Финансова група SIS
 • Инвестиционен
  посредник

  СИС Инвестиционен посредник

  част от Финансова група СИС

  ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Нашите анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите ни: Bloomberg, Reuters, Capital IQ, The Markets.

  СИС има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 • СИС БРОКЕРС

  СИС БРОКЕРС

  част от Финансова група СИС

  СИС Брокерс е застрахователен брокер и е най-новият член на Финансова група SIS. Компанията е лицензирана от Комисия за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховане в България. Предлагаме застраховки за индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, достъпни на българския пазар. При нас може да сключите застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.

  Застраховането през СИС Брокерс има редица предимства. Ние събираме оферти от всички застрахователи и Ви предлагаме най-добрата. Ние четем общите условия на застрахователните компании вместо Вас и Ви информираме за нещата, които са важни за Вас. Ние управляваме застрахователния договор, като Ви напомняме за предстоящи вноски и изтичащи полици. Ние сме Вашият представител пред застрахователното дружество, в случай на застрахователно събитие.

 • СИС КРЕДИТ

  СИС КРЕДИТ

  част от Финансова група СИС

  СИС Кредит е финансова институция, създадена през 2006г. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Ние предлагаме кредити и консултации за микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и предприемачи, желаещи да стартират собствен бизнес. Основната ни цел е да подкрепяме създаването на нови работни места и развитието на Българската икономика.

  Стремим се да работим в съответствие с най-добрите европейски практики и международни стандарти за обслужване на клиенти. Членове сме на: Microfinance center (MFC) и на European Microfinance Network (EMN), също така подкрепяме и инициативата The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в кредитирането.

 • СИС Европейско
  финансиране

  СИС Европейско финансиране

  част от Финансова група СИС

  СИС Европейско финансиране е консултантска компания в сферата на развитие на проектни предложения по Европейски програми. Предлагаме съдействие на клиентите си през цялото време - от изготвянето на бизнес план до пълното усвояване на средствата за безвъзмездна финансова помощ, предоставяни от Структурните фондове на Европейския съюз, Националните Оперативни програми и/или по програмите за директно финансиране на ЕС.

  Наши клиенти са както представители на малкия и среден бизнес, така и общини, публични администрации и институции, физически лица и земеделски производители. Реализирали сме редица успешни проекти по всички финансиращи програми в различни сектори на бизнеса.

 • СИС ЗАЛОГ

  СИС ЗАЛОГ

  част от Финансова група СИС

  СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на Наредба за дейността на заложните къщи и е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за сигурността на клиентските данни. Предлагаме гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите ни, като използваме максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.

  СИС Залог е подходящо решение, когато търсите експресно финансиране за посрещане на текущи нужди. Нашият екип ще Ви предложи индивидуален подход и бърза алтернатива. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.

 • СИС Кооп

  СИС КООП

  част от Финансова група СИС

  СИС Кооп е земеделска кооперация, основана на принципите на взаимопомощ. Компанията е специализирана в определяне на нуждите и подпомагане на земеделци, животновъди и занаятчии. Предоставяме кредити за развитието на микро и малки земеделски стопанства. Допълнителните услуги, които предлагаме са: съдействие при изобра на торове, семена, земеделска техника, изграждането и управлението на ефективни ферми по Европейски модел, както и осигуряване на пазар за произведената продукция. Членуваме в Кофиндустрия България – организация с основна цел благоприятстване на икономическото сътрудничество между Италия и България. Наши партньори са: Българска асоциация на фермерите, Национален съюз на земеделските кооперации в България и Национална погасяванеоциация на етеричномаслените култури.

Контакти


Как да се свържете с нас

 

София,
ул."Г.С.Раковски" №140, ет. 4

0895 527 233

Контакти