• КОНСУЛТАЦИЯ ПО МЕЖДУФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

  consult
 • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГ

  res1
 • ПРЕДОГОВАРЯНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ФИРМЕНИ КРЕДИТИ

  cubes
 • Търговия на дългове

  financial-data

СИС Контрол ООД


„СИС Контрол“ ООД е създадена през 2012 година, като целта на компанията е да предлага услуги в областта на междуфирмената задлъжнялост и управление на кредитния и финансов риск на бизнеса.

Предлаганите от нас услуги, дават възможност бизнеса да се освободи от задачи, които не са свързани с основната му дейност. Така се оптимизират работни процеси и разходи, защото за по-голямата част от услугите ни се заплаща само при достигане на конкретни резултати.

Целта на нашите услуги е:

 • Да се постигнат минимални загуби на фирмите, при работата им с партньори.
 • Максимално бързо да се достига до получаване на суми, по неплатени фактури и услуги.
 • Да се оценят какви са реалните шансове за получаване на суми по фактури и има ли финансов смисъл от съдебни действия.

 • Кредитните експозиции на фирмите да се обслужват при оптимални условия.
 • При достигане на невъзможност за плащане към Банки, да се извлече максималната стойност на активите.
 • В труден момент за фирмите да се намери партньор, с който фирмите да продължат да се развиват.

 


Услуги


Консултация по преструктуриране или предоговаряне на фирмени
кредити или кредити, обезпечени с ипотека.

services-1

Търговия на дългове


Услугата се предлага чрез разработената от „СИС Контрол“ ООД платформа за търговия на дългове “Cesia.bg”. Търговията се извършва чрез търгови сесии…

Прочети повече...

services-2

Предоговаряне и преструктуриране на фирмени кредити


Договарянето на условия, които позволяват редовното обслужване на кредитните експозиции на фирмите, е жизненоважно за съществуването на дадена фирма…

Прочети повече...

services-3

Консултация по междуфирмена задлъжнялост


Консултацията по фирмена задлъжнялост дава представа на фирмите за най-често срещаните начини за неплащане на стоки и услуги. Извършва се обследване…

Прочети повече...

services-4

Проучване на възможност за погасяване на дълг


Тази услуга дава реална представа на фирмата възложител за вероятностите за плащане на неплатени фактури и услуги. Така се оценява има ли финансов смисъл…

Прочети повече...

Партньори


Запознайте се с фирмите
във Финансова група СИС

Изпратете запитване към Финансова група SIS
 • Инвестиционен
  посредник

  СИС Инвестиционен посредник

  част от Финансова група СИС

  ИП София Интернешънъл Секюритиз е водещ инвестиционен посредник в България по отношение сключени корпоративни сделки и реализирани обороти. Предлагаме посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на Българска Фондова Борса, така и на световните валутни и капиталови пазари. Нашите анализи са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите ни: Bloomberg, Reuters, Capital IQ, The Markets.

  СИС има пълен лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса, на Централен Депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 • СИС БРОКЕРС

  СИС БРОКЕРС

  част от Финансова група СИС

  СИС Брокерс е застрахователен брокер и е най-новият член на Финансова група SIS. Компанията е лицензирана от Комисия за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховане в България. Предлагаме застраховки за индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, достъпни на българския пазар. При нас може да сключите застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.

  Застраховането през СИС Брокерс има редица предимства. Ние събираме оферти от всички застрахователи и Ви предлагаме най-добрата. Ние четем общите условия на застрахователните компании вместо Вас и Ви информираме за нещата, които са важни за Вас. Ние управляваме застрахователния договор, като Ви напомняме за предстоящи вноски и изтичащи полици. Ние сме Вашият представител пред застрахователното дружество, в случай на застрахователно събитие.

 • СИС КРЕДИТ

  СИС КРЕДИТ

  част от Финансова група СИС

  СИС Кредит е финансова институция, създадена през 2006г. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни. Ние предлагаме кредити и консултации за микро и малки предприятия, земеделски производители, физически лица и предприемачи, желаещи да стартират собствен бизнес. Основната ни цел е да подкрепяме създаването на нови работни места и развитието на Българската икономика.

  Стремим се да работим в съответствие с най-добрите европейски практики и международни стандарти за обслужване на клиенти. Членове сме на: Microfinance center (MFC) и на European Microfinance Network (EMN), също така подкрепяме и инициативата The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в кредитирането.

 • СИС Европейско
  финансиране

  СИС Европейско финансиране

  част от Финансова група СИС

  СИС Европейско финансиране е консултантска компания в сферата на развитие на проектни предложения по Европейски програми. Предлагаме съдействие на клиентите си през цялото време - от изготвянето на бизнес план до пълното усвояване на средствата за безвъзмездна финансова помощ, предоставяни от Структурните фондове на Европейския съюз, Националните Оперативни програми и/или по програмите за директно финансиране на ЕС.

  Наши клиенти са както представители на малкия и среден бизнес, така и общини, публични администрации и институции, физически лица и земеделски производители. Реализирали сме редица успешни проекти по всички финансиращи програми в различни сектори на бизнеса.

 • СИС ЗАЛОГ

  СИС ЗАЛОГ

  част от Финансова група СИС

  СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на Наредба за дейността на заложните къщи и е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за сигурността на клиентските данни. Предлагаме гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите ни, като използваме максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.

  СИС Залог е подходящо решение, когато търсите експресно финансиране за посрещане на текущи нужди. Нашият екип ще Ви предложи индивидуален подход и бърза алтернатива. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.

 • СИС Кооп

  СИС КООП

  част от Финансова група СИС

  СИС Кооп е земеделска кооперация, основана на принципите на взаимопомощ. Компанията е специализирана в определяне на нуждите и подпомагане на земеделци, животновъди и занаятчии. Предоставяме кредити за развитието на микро и малки земеделски стопанства. Допълнителните услуги, които предлагаме са: съдействие при изобра на торове, семена, земеделска техника, изграждането и управлението на ефективни ферми по Европейски модел, както и осигуряване на пазар за произведената продукция. Членуваме в Кофиндустрия България – организация с основна цел благоприятстване на икономическото сътрудничество между Италия и България. Наши партньори са: Българска асоциация на фермерите, Национален съюз на земеделските кооперации в България и Национална погасяванеоциация на етеричномаслените култури.

Контакти


Как да се свържете с нас

 

София,
ул."Г.С.Раковски" №140, ет. 4

0896 333 222
02/ 980 16 19

Контакти