Търговия на дългове

Услугата се предлага чрез разработената от SIS Контрол платформа за търговия на дългове www.Cesia.bg. Търговията се извършва чрез търгови сесии, на които регистрираните купувачи предлагат цена за изкупуване на дълга.

Документи за обявяване на дълг за продажба


За да бъде обявен даден дълг за продажба фирмите трябва да имат документ, който ясно да указва претенциите им. Например – договор за кредит, фактури, договор за поръчка, протокол за установяване на вземане, складови разписки и други.

Договор за
услугата


Сключва се договор със SIS Контрол. Договорът е за възможност за ползване на услугите на фирмата и е за срок от 12 месеца. Конкретни ангажименти по договора се поемат чрез „Възлагателно писмо“, в което се упоменава исканата услуга. В конкретния случай се обявява размера на вземането и цената, на която фирмата би желала да го продаде. Например 60% от стойността на вземането.

Цена на
услугата


Цената на услугата се формира на база процент от получената сума от продажбата. Заплаща се в тридневен срок след получаване на сумите от продажбата по сметка на клиента. Цената зависи от размера на продажната цена.