SIS Контрол

SIS Контрол е дружество, създадено през 2012 г.,  специализирано в дейността по изкупуване и събиране на вземания, консултации по междуфирмена задлъжнялост, управление на кредитния и финансов риск на бизнеса и търговия на дългове.

SIS КОНТРОЛ  е асоцииран член на Асоциация на колекторските агенции в България и има регистрация като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

Принципите, от които се водим в работата си:

Възнаграждението се формира на база комисион, който е процент от действително събраната сума, т.е. само и единствено ако компанията събере вземането, ще получи договорен процент от него като заплащане.

Събираме дължимите суми единствено по банкова сметка на възложителя си.

Конфиденциалност на предоставените лични данни за клиентите – длъжници – съгласно Закона за защита на лични данни.

При извършване на дейността си, се стремим максимално да запазим репутацията на своите клиенти чрез използване на етични методи за работа

Целта на нашите услуги е:

  • Екипът на SIS Контрол обединява млади и мотивирани специалисти, желаещи да променят конвенционалната представа за събирането на вземания
  • Ние се отнасяме отговорно към всеки клиент и с проблема, с който се обръща към нас, като се стремим към пълното му разрешаване.
  • Нашата мисия е да бъдем в помощ на своите клиенти, като заедно намираме най-добрите финансови решения, съобразени с конкретната ситуация и кратки срокове за погасяване на задълженията.
  • Правен отдел, предлагащ качествена правна услуга на нашите клиенти, с което постигаме процесуална бързина и ефективност

  • Ние помагаме на хората в затруднено финансово положение да погасят  в срок своите задължения и да спестят излишни разходи в бъдеще. Преговаряме както от името на наши партньори, така и за изкупени от нашата компания вземания. И в двата варианта, ние предоставяме различни възможности за погасяване на задълженията и насърчаваме клиентите си да се възползват от алтернативите, които предлагаме.
  • Агентска мрежа на територията на цялата страна, която осигурява бързина и качество в процеса на работа.