Изкупуване и събиране на вземания

Изкупуване на вземания

Приоритет в нашата работа са: коректност, професионалното отношение, запазване на  репутацията, както на доскорошния кредитор, така и тази на задълженото лице.

Стремим се да намерим най – ефективния начин за погасяване на задължението му.

Предлагаме справедлива оценка на оферираните портфейли и професионализъм при съпътстващите договор за цесия дейности.

 

Събиране на вземания

– по телефона и с писмена кореспонденция

– чрез посещения на адрес

Целта на нашата съвместна работа е оздравяване на кредитните портфейли на нашите клиенти, като приоритет в нашата дейност е запазване на изградените професионални отношения между Вас и Вашите патньори и успешното разрешаване на възникналите казуси.