Правно събиране на вземания

Разполагаме с екип от специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в сферата на гражданския процес и изпълнителното производство. Установили сме успешно партньорство с частни и държавни съдебни изпълнители, действащи на територията на Република България.

В хода на съдебното производство се стремим да мотивираме длъжниците към доброволно погасяване, което спестява допълнителни разходи и осигурява събиране на вземането в кратки срокове.